Đề thi chuyên anh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nam năm 2016

· Đề thi

Bên cạnh Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cung cấp thêm đề thi chuyên anh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nam năm 2016.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề thi chuyên anh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nam năm 2016

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

https://www.ieltstrunghoc.com/blog/de-tieng-anh-vao-truong-chuyen-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-nam-2021